[{"make":"5","make_name":"Audi"},{"make":"25","make_name":"FIAT"},{"make":"36","make_name":"Kia"},{"make":"63","make_name":"Subaru"},{"make":"40","make_name":"Lexus"},{"make":"39","make_name":"Land Rover"},{"make":"31","make_name":"Hyundai"},{"make":"65","make_name":"Toyota"},{"make":"29","make_name":"Honda"},{"make":"49","make_name":"Nissan"},{"make":"35","make_name":"Jeep"},{"make":"14","make_name":"Chevrolet"},{"make":"67","make_name":"Volkswagen"},{"make":"1","make_name":"Acura"},{"make":"45","make_name":"Mercedes-Benz"},{"make":"15","make_name":"Chrysler"},{"make":"76","make_name":"MINI"},{"make":"41","make_name":"Lincoln"},{"make":"326","make_name":"Tesla"},{"make":"10","make_name":"BMW"},{"make":"55","make_name":"Pontiac"},{"make":"32","make_name":"INFINITI"}]
2016 Hyundai Elantra SE Sedan 4D
$8,450

2016 Hyundai Elantra SE Sedan 4D

ID M676282 5NPDH4AE4GH676282 121,922 miles
$8,450 $9,450
TEXT US CALL US
0